fredag 11 november 2016

70 års kort - 70 years card

Detta kort har jag gjort till en som fyllde 70 år.
70 år har jag designat i Silhouette programet och skurit ut med hjälp av Camero.

Färgade ett sugrör och satt ditt lite rosor och kortet är klart.

This card I made for one that turned 70 years.
70 years, I designed the Silhouette program and cut out using Camero.

Colored a straw and put your little roses and the card is ready.

//Hetta

Alladin ask - Alladin's box

Nu har jag gjort en Alladin ask av kartong

Now I have an Alladin's box of cardboard

Insidan

insideLite bilder på rosorna som jag har gjort av överblivna pappersbitar

Some pictures of the roses that I have made of leftover paper scraps

På framsidan har jag fäst ett handtag

On the front, I have attached a handle

  och naturligtvis lite spets runt om

and of course some lace around

 //Hetta
fredag 4 november 2016

Kort med hjärtan - Card with hearts

Här är ett kort med råsa toner i.
Dies med hjärtan är från Crealies. 
Som jag stansade ut av en spillbit.

Here's a card with pink tones.
Dies of Heart is from Crealies.
As I punched out of a waste piece.

//Hetta

fredag 14 oktober 2016

Choklad kort - Chocolate Card

Här har jag gjort ett chokladkort utav en papperspåse som stomme. 
På ett neutralt ljusblått papper har jag tagit gesso på en stencil från "The Crafters Workshop-Clock Wall"
Med fler klockor som jag stansade ut från "Clock die från iftestyle Crafts"
Med lite rosor och stansat ut Tack med så är detta tack kortet klart.

Here I made a chocolate cards out of a paper bag that frame.
On a neutral light blue paper, I have gesso on a stencil from "The Crafters Workshop Clock Wall"
With more clocks as I punched out from the "Clock die from iftestyle Crafts"
With a little roses and stamped out thanks in swedich and this thanks card ready.
//Hetta

fredag 7 oktober 2016

Baby kort - Baby card

Min syster fick en liten kille och naturligtvis måste jag göra ett kort till henne.

My sister got a little guy and of course I have to make a card for her.

Bakgrunds pappret är från Maja Design.

The background paper is from Maja Design.
Denna stämpel har jag ritat i datorn som jag sedan stansade ut och chalkade kanten

This stamp I have drawn in the computer, which I then punched out and shadowed edge
Storken kommer från bildmålarna

//Hetta

fredag 30 september 2016

Ett manligt kort - a male card

Här är ett manligt kort, där jag embossat akgrunden i svart papper med Carice embossingfolder - Cock Backgrund. 
Därefter färgade jag bakgrunden med Metallic Lustre Wax- Coppar

Dies kommer från  Amy Design- Pocket watch

Here is a male card, where I embossed the backgrund in black paper with Carice embossingfolder - Cock Back Basic.
Then I colored the background with Metallic Lustre Wax- Coppar

Dies comes from Amy Design Pocket Watch
//Hetta

tisdag 20 september 2016

Knappar på kort- Buttons on a card

Vist kan du använde knappar på ett kort. 
Har är det en massa gula knappar som lyfter fram detta kort. 
Och spillbitar av olika tapeter. 


Sure, you can use the buttons on a card.
If it is a lot of yellow buttons that highlight this card.
And waste pieces of various wallpapers.


//Hetta

lördag 10 september 2016

Staffeli kort- easel card


Detta Staffeli kort har jag använt till den övre bakgrund en bit tapet 
och ett vanligt vaniljfärgat cardstock.
Sedan stansade jag ut en massa fjärilar i olika färger några av dem  färgade jag in med med gesso.

This easel card I have used the upper background a piece of wallpaper 
and a plain vanilla colored cardstock.
Then I punched out a lot of butterflies in different colors, some of them I colored in with the gesso.

//Hetta

onsdag 10 augusti 2016

Kort av spillbitar- Card of waste pieces

Jag försöker att använda mina spillbitar.
Här är ett kort med en blomma av Crealies.
Lite ostduk petade jag in under upptill av de rivna bitarna och nertill kom en bit spets.


I try to use my waste pieces.
Here is a card with a flower of Crealies.
A little cheesecloth I poked into the top of the torn pieces and below came a piece of lace.//Hetta

lördag 2 juli 2016

Rosa grattskort - Pink Congratulations Card

Här är ett rosa kort gjort med hjälp av spillbitar, vilket jag har ganska många.
Blommorna är utstansade med en handstans.


Here is a pink card made using the waste pieces, which I have quite a few.
The flowers are punched out with a hand punch.

//Hetta

onsdag 29 juni 2016

Grattis kort - Congratulations Cards

Detta kort har jag sytt fast kanterna med symaskinen. 
Första gången jag testade det och inte sista.
Papperna är gamla spillbitar som jag använt.
Die är från Memory box - Prim Poppy die.

This card I have sewn edges with the sewing machine. 
The first time I tested it and did not last.
The papers are old waste pieces that I used. 
Die is from Memory Box - Prim Poppy die.

//Hetta

lördag 25 juni 2016

Somrigt grattis kort- Summery congratulations

Här är ett somrigt grattiskort med hjälp av sugrör och utstansade blommor

Here is a summery congratulations card using straws and punched flowers

//Hetta

söndag 5 juni 2016

50-års kort - 50 year cards

Jag har en väninna som fyllde 50 år härom dagen.
Då fick hon en tårta som jag skar ut med hjälp av silhuetten.
Och ett passande kort till naturligtvis.

I have a friend who turned 50 the other day.
She got a cake which I cut out with the help of the silhouette.
And, an appropriate card to course.
//Hetta

onsdag 18 maj 2016

Ett manligt grattis kort - A masculine birthday card

Det är inte alltid lätt att få till det med de manliga korten. Här har jag stansat ut lite kugghjul och  en bit kedja i svart papper som jag sedan färgat in med vax. Det grå-rutiga bakgrunden är en liten bit tapet som jag tycker är snygg.

It is not always easy to get to with the male boards. Here I punched out some gear and a piece of chain in black paper which I then colored in with wax. The gray-checkered background is a small piece of wallpaper that I think is neat.

//Hetta

söndag 15 maj 2016

Student Kort - Student Card

Min dotter tar snart studenten och naturligtvis ska det sändas ut inbjudningar.
Här är studenthatten utklipp och blå-gula band under med en liten ros. Texten skrev jag på datorn och efter ett par försök på ett cardstock..

My daughter will soon take the student and the course must be sent out invitations.
Here are a student cutout hat and blue-and-yellow ribbon for a small rose. The text I wrote on the computer and after a few attempts at a cardstock.


 
//Hetta

lördag 6 februari 2016

Minjon kort- Minjon card

När en liten kille fyller år och han älskar Minjons. Då ska han naturligtvis ha ett Minjon kort.

When a little boy's birthday and he loves Minions. Then he will of course have a Minjon card.

//Hetta

fredag 29 januari 2016

Staffli kort - easel card

Här är ett staffli kort i lila toner.
Denna gång har jag använt Crealies stansar till allt nästan.

Here's an easel card in purple tones.
This time I have used Crealies dies to almost everything


                                                                                                                              //Hetta       

torsdag 21 januari 2016

Kalender- Calendar

En vän ska sluta på sitt jobb och börja på ett nytt. 
Jag ville önska henne en lycka, med en kalender till hennes ny skrivbord

A friend to quit his job and start a new one.
I wanted to wish her luck, with a calendar to her new desk.
.


 Framsidan -- Front
Jag använde Susanne Jepssons Bind-it-all för att sätta alla månaderna tillsammans.
 Varje månad fick en egen nyans lila bakom sig

Each month had its own shade of purple behind
Susanne Jepsson has a bind-it-all that I had to borrow to put together all the month.
                                                                                                                                 //Hetta

måndag 18 januari 2016

Kort med överlappande,stansade flikar- Short of overlapping, punched tabs

 Här är ett kort jag har tänkt ut och jag vet ej om det har gjorts innan .
Jag funderade ut det när En liten butik kom med en utmaning.
Börja med ett cardstock som mäter 5 1/2"x10"
Biga normalt på 4" och 8"
Försiktigt eller lite lätt på 2" som du ska ha som riktlinje till när du ska stansa ut flikarna

Here is a card I've thought and I do not know if it has been done before.
 I thought about it when a small shop came with a challenge.
Start with a cardstock that measures 5 1/2 "x 10" Crease normally on 4 "and 8".
Gently or lightly on the 2 "that you should have as a guideline for when to punch out tabs

Nu ska du stansa ut flikarna på det yttersta lägger du stansen som du ska använda.
 Jag använde Spellbinder Labels twenty-five 25 som är ett set på 5 st. 
Den näst största  4 5/8"x 3" på den lilla fliken dvs den som är mot bigningen på 2" 
och den största 6" x 3 3/4" på mot 8" bigningen. 
Jag la kortsidan mot bigningen och i Bigshoten lägger jag ovan platan några millimeter ifrån bigningen så att stansen inte går innanför kanten.

 Now you punch out the tabs on the ultimate add the punch that you will use.
  I used Spellbinders Labels twenty-five 25, which is a set of 5 pcs.
The second largest 4 5/8 "x 3" on the small tab that is, it is against the scoring on 2"
and the largest 6 "x 3 3/4" on the 8 "creasing.
I put the short side toward the crease and Bigshoten I put above plane a few millimeters away from the crease so that the punch did not go inside the edge.
När flikarna är utstansad klipper jag i bigningnen intill det utstansad området.

 Once the tabs are punched out I cut in crease next to the stamped area.
 När Kanterna är borta så vill jag gärna ha en  upphöjd kant runt om allt,
 så jag kör med en kulpenna längs kanten på stansen
 och på de raka ställena som inte stansen finns lägger jag en  linjal som jag 
 använder att köra kulpennan mot och på ovansidan.

 When the edges are gone, so I would like to have a raised edge around all. 
So I'm driving with a ballpoint along the edge of the punch 
and the straight places that do not die, there I put a ruler I
  using driving ballpen against and on top.

 Jag har valt att "Tim Holtz - Mustard Seed" Att färga in cardstocket med och sedan stämplade kanten med "Barn Door", stämpeln är med virvlar 

 I have chosen to "Tim Holtz - Mustard Seed" to color cardstocket with and then stamped edge with "Barn Door", the stamp is with swirls


 På den lilla översta fliken gjorde jag två hål och
 sedan markerade jag var hålen ska vara på den undre fliken.
 På den undre fliken tärde jag i ett band igenom och sedan igenom på den övre.

On the small top tab I made two holes and
  Then I marked where the holes should be on the bottom tab.
  On the lower tab inroads I am in a band through and then through the upper.

 Så här blev en av insidorna och framsida.

So this became one of the inside pages and the front.

 och alla..  and all..

//Hetta

fredag 15 januari 2016

Blommor på kortet- Flowers on a card

Jag testade att göra detta kort en gång till fast nu i blåa toner.
Det blev ett annat kort av det.

I tried to make this card a second time but now in blue tones.


//Hetta

söndag 10 januari 2016

Blommor på kortet- Flowers on a card

Nu ät äntligen julen slut och snart återgår vi till vardagen igen.
När jag snurrade runt på näter idag hittade jag en intressant tävlign på Scraphuset hemsida.

At last Christmas over and soon we will return to everyday life again.
When I spun around on the Internet today I found an interesting contest on Scraphuset website.

Mitt bidar ser ut så här:
Jag har byggt det på följande vis:
Wallpaper i bakgrunden med Maja designs paper "Vintage Sommer Basics" det med små rosor på.
Sedan fäste jag spetsen på en bit wallpaper som jag hade rivet ut samma gjorde jag med det rosa pappret som är en baksida i "Vintage Sommer Basics"
Alla papper tog jag gesso på runt om i kanterna.

2 blommor som jag stansade ut ur ett vitt papper som jag färgat in med kaffe  och sedan stämplat med gammelråsa virvlar. Därefter satte jag dit brads i mitten av blomman. 

2 Rosa stora rosor och alla löv fick med gesso på samt snöret bak blommorna.

I have built it in the following way:
Wallpaper in the background with Maja designs paper "Vintage Summer Basics" it is with small roses.
Then I drew the tip of a piece of wallpaper that I had torn out the same I did with the Pink paper is back in the "Vintage Summer Basics "
All the papers I took gesso on around the edges.

2 flowers I punched out a white paper which I colored in with coffee and then stamped with old pink swirls. Then I sat there brads in the middle of the flower.

2 Pink big roses, and all the leaves had with gesso on and the string behind the flowers.
//Hetta