fredag 29 januari 2016

Staffli kort - easel card

Här är ett staffli kort i lila toner.
Denna gång har jag använt Crealies stansar till allt nästan.

Here's an easel card in purple tones.
This time I have used Crealies dies to almost everything


                                                                                                                              //Hetta       

torsdag 21 januari 2016

Kalender- Calendar

En vän ska sluta på sitt jobb och börja på ett nytt. 
Jag ville önska henne en lycka, med en kalender till hennes ny skrivbord

A friend to quit his job and start a new one.
I wanted to wish her luck, with a calendar to her new desk.
.


 Framsidan -- Front
Jag använde Susanne Jepssons Bind-it-all för att sätta alla månaderna tillsammans.
 Varje månad fick en egen nyans lila bakom sig

Each month had its own shade of purple behind
Susanne Jepsson has a bind-it-all that I had to borrow to put together all the month.
                                                                                                                                 //Hetta

måndag 18 januari 2016

Kort med överlappande,stansade flikar- Short of overlapping, punched tabs

 Här är ett kort jag har tänkt ut och jag vet ej om det har gjorts innan .
Jag funderade ut det när En liten butik kom med en utmaning.
Börja med ett cardstock som mäter 5 1/2"x10"
Biga normalt på 4" och 8"
Försiktigt eller lite lätt på 2" som du ska ha som riktlinje till när du ska stansa ut flikarna

Here is a card I've thought and I do not know if it has been done before.
 I thought about it when a small shop came with a challenge.
Start with a cardstock that measures 5 1/2 "x 10" Crease normally on 4 "and 8".
Gently or lightly on the 2 "that you should have as a guideline for when to punch out tabs

Nu ska du stansa ut flikarna på det yttersta lägger du stansen som du ska använda.
 Jag använde Spellbinder Labels twenty-five 25 som är ett set på 5 st. 
Den näst största  4 5/8"x 3" på den lilla fliken dvs den som är mot bigningen på 2" 
och den största 6" x 3 3/4" på mot 8" bigningen. 
Jag la kortsidan mot bigningen och i Bigshoten lägger jag ovan platan några millimeter ifrån bigningen så att stansen inte går innanför kanten.

 Now you punch out the tabs on the ultimate add the punch that you will use.
  I used Spellbinders Labels twenty-five 25, which is a set of 5 pcs.
The second largest 4 5/8 "x 3" on the small tab that is, it is against the scoring on 2"
and the largest 6 "x 3 3/4" on the 8 "creasing.
I put the short side toward the crease and Bigshoten I put above plane a few millimeters away from the crease so that the punch did not go inside the edge.
När flikarna är utstansad klipper jag i bigningnen intill det utstansad området.

 Once the tabs are punched out I cut in crease next to the stamped area.
 När Kanterna är borta så vill jag gärna ha en  upphöjd kant runt om allt,
 så jag kör med en kulpenna längs kanten på stansen
 och på de raka ställena som inte stansen finns lägger jag en  linjal som jag 
 använder att köra kulpennan mot och på ovansidan.

 When the edges are gone, so I would like to have a raised edge around all. 
So I'm driving with a ballpoint along the edge of the punch 
and the straight places that do not die, there I put a ruler I
  using driving ballpen against and on top.

 Jag har valt att "Tim Holtz - Mustard Seed" Att färga in cardstocket med och sedan stämplade kanten med "Barn Door", stämpeln är med virvlar 

 I have chosen to "Tim Holtz - Mustard Seed" to color cardstocket with and then stamped edge with "Barn Door", the stamp is with swirls


 På den lilla översta fliken gjorde jag två hål och
 sedan markerade jag var hålen ska vara på den undre fliken.
 På den undre fliken tärde jag i ett band igenom och sedan igenom på den övre.

On the small top tab I made two holes and
  Then I marked where the holes should be on the bottom tab.
  On the lower tab inroads I am in a band through and then through the upper.

 Så här blev en av insidorna och framsida.

So this became one of the inside pages and the front.

 och alla..  and all..

//Hetta

fredag 15 januari 2016

Blommor på kortet- Flowers on a card

Jag testade att göra detta kort en gång till fast nu i blåa toner.
Det blev ett annat kort av det.

I tried to make this card a second time but now in blue tones.


//Hetta

söndag 10 januari 2016

Blommor på kortet- Flowers on a card

Nu ät äntligen julen slut och snart återgår vi till vardagen igen.
När jag snurrade runt på näter idag hittade jag en intressant tävlign på Scraphuset hemsida.

At last Christmas over and soon we will return to everyday life again.
When I spun around on the Internet today I found an interesting contest on Scraphuset website.

Mitt bidar ser ut så här:
Jag har byggt det på följande vis:
Wallpaper i bakgrunden med Maja designs paper "Vintage Sommer Basics" det med små rosor på.
Sedan fäste jag spetsen på en bit wallpaper som jag hade rivet ut samma gjorde jag med det rosa pappret som är en baksida i "Vintage Sommer Basics"
Alla papper tog jag gesso på runt om i kanterna.

2 blommor som jag stansade ut ur ett vitt papper som jag färgat in med kaffe  och sedan stämplat med gammelråsa virvlar. Därefter satte jag dit brads i mitten av blomman. 

2 Rosa stora rosor och alla löv fick med gesso på samt snöret bak blommorna.

I have built it in the following way:
Wallpaper in the background with Maja designs paper "Vintage Summer Basics" it is with small roses.
Then I drew the tip of a piece of wallpaper that I had torn out the same I did with the Pink paper is back in the "Vintage Summer Basics "
All the papers I took gesso on around the edges.

2 flowers I punched out a white paper which I colored in with coffee and then stamped with old pink swirls. Then I sat there brads in the middle of the flower.

2 Pink big roses, and all the leaves had with gesso on and the string behind the flowers.
//Hetta