måndag 18 januari 2016

Kort med överlappande,stansade flikar- Short of overlapping, punched tabs

 Här är ett kort jag har tänkt ut och jag vet ej om det har gjorts innan .
Jag funderade ut det när En liten butik kom med en utmaning.
Börja med ett cardstock som mäter 5 1/2"x10"
Biga normalt på 4" och 8"
Försiktigt eller lite lätt på 2" som du ska ha som riktlinje till när du ska stansa ut flikarna

Here is a card I've thought and I do not know if it has been done before.
 I thought about it when a small shop came with a challenge.
Start with a cardstock that measures 5 1/2 "x 10" Crease normally on 4 "and 8".
Gently or lightly on the 2 "that you should have as a guideline for when to punch out tabs

Nu ska du stansa ut flikarna på det yttersta lägger du stansen som du ska använda.
 Jag använde Spellbinder Labels twenty-five 25 som är ett set på 5 st. 
Den näst största  4 5/8"x 3" på den lilla fliken dvs den som är mot bigningen på 2" 
och den största 6" x 3 3/4" på mot 8" bigningen. 
Jag la kortsidan mot bigningen och i Bigshoten lägger jag ovan platan några millimeter ifrån bigningen så att stansen inte går innanför kanten.

 Now you punch out the tabs on the ultimate add the punch that you will use.
  I used Spellbinders Labels twenty-five 25, which is a set of 5 pcs.
The second largest 4 5/8 "x 3" on the small tab that is, it is against the scoring on 2"
and the largest 6 "x 3 3/4" on the 8 "creasing.
I put the short side toward the crease and Bigshoten I put above plane a few millimeters away from the crease so that the punch did not go inside the edge.
När flikarna är utstansad klipper jag i bigningnen intill det utstansad området.

 Once the tabs are punched out I cut in crease next to the stamped area.
 När Kanterna är borta så vill jag gärna ha en  upphöjd kant runt om allt,
 så jag kör med en kulpenna längs kanten på stansen
 och på de raka ställena som inte stansen finns lägger jag en  linjal som jag 
 använder att köra kulpennan mot och på ovansidan.

 When the edges are gone, so I would like to have a raised edge around all. 
So I'm driving with a ballpoint along the edge of the punch 
and the straight places that do not die, there I put a ruler I
  using driving ballpen against and on top.

 Jag har valt att "Tim Holtz - Mustard Seed" Att färga in cardstocket med och sedan stämplade kanten med "Barn Door", stämpeln är med virvlar 

 I have chosen to "Tim Holtz - Mustard Seed" to color cardstocket with and then stamped edge with "Barn Door", the stamp is with swirls


 På den lilla översta fliken gjorde jag två hål och
 sedan markerade jag var hålen ska vara på den undre fliken.
 På den undre fliken tärde jag i ett band igenom och sedan igenom på den övre.

On the small top tab I made two holes and
  Then I marked where the holes should be on the bottom tab.
  On the lower tab inroads I am in a band through and then through the upper.

 Så här blev en av insidorna och framsida.

So this became one of the inside pages and the front.

 och alla..  and all..

//Hetta

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar