fredag 14 oktober 2016

Choklad kort - Chocolate Card

Här har jag gjort ett chokladkort utav en papperspåse som stomme. 
På ett neutralt ljusblått papper har jag tagit gesso på en stencil från "The Crafters Workshop-Clock Wall"
Med fler klockor som jag stansade ut från "Clock die från iftestyle Crafts"
Med lite rosor och stansat ut Tack med så är detta tack kortet klart.

Here I made a chocolate cards out of a paper bag that frame.
On a neutral light blue paper, I have gesso on a stencil from "The Crafters Workshop Clock Wall"
With more clocks as I punched out from the "Clock die from iftestyle Crafts"
With a little roses and stamped out thanks in swedich and this thanks card ready.
//Hetta

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar