onsdag 10 augusti 2016

Kort av spillbitar- Card of waste pieces

Jag försöker att använda mina spillbitar.
Här är ett kort med en blomma av Crealies.
Lite ostduk petade jag in under upptill av de rivna bitarna och nertill kom en bit spets.


I try to use my waste pieces.
Here is a card with a flower of Crealies.
A little cheesecloth I poked into the top of the torn pieces and below came a piece of lace.//Hetta

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar