fredag 25 april 2014

Mått inställning på rit ytan

Rit ytans inställning när man öppnar programmet är inställt på Inch.
Denna måttenhet kan man ändra till millimeter, centimeter, Meter, feet och Inches.
1 Öppna Edit
2 Gå till raden Prefernece


3 Nu öppnas det en ny meny vart man kan ändra programmets inställningar.
   Tryck på fliken general 4 När man köper programmet är det förinställt på Inches. 
Här kan du ändra inställningen till om du önskar att rit-ytans måttenhet till Millimeter, Centimeter, Meter, Feet och Inches


5 Jag har valt Centimeter


6 Jag valde centimeter genom att tryck på Apply och inställningar är nu cm på min rit yta

7 För att få bort listrutan Preferences trycker jag på listpilen och nu har jag åter hela rit ytan på skärmen inställt på centimeter

Jag hoppas att denna infon har hjälpt dig..

//Hetta

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar